ZOOM SWAP Cơ hội kiếm lãi siêu lợi nhuận / Hướng dẫn Farm trên sàn ZoomSwap / APR 125.000%

 

👉 Add mạng IOTEX : ( Ví Metarmask - Token Pocket )

- Tên mạng: IoTeX Network - RPC-URL: https://babel-api.mainnet.iotex.io/ - Chain ID: 4689 - kí hiệu : IOTX - URL : https://iotexscan.io/ 👉 Link hoán contract : https://iotexscan.io/

Facebook các kèo đào - aidrop ngon: https://www.facebook.com/groups/375795980272597

Đăng nhận xét

0 Nhận xét