Wefinex - Hướng dẫn cách chơi cho người mới bắt đầu tham gia sàn quyền chọn nhị phân!

video tham khảo
Truy cập trực tiếp link để đăng ký: https://wefinex.net/register?r=CAE4D9D, sau đó điền đầy đủ và chính xác thông tin:
  • Địa chỉ Emai: Địa chỉ email để đăng ký
  • Mật khẩu: Mật khẩu đăng nhập
  • Biệt danh: Tên hiển thị
  • Mã giới thiệu/Mã khuyến mãi: Mã của người giới thiệu của mình (CAE4D9D)
  • Sau đó nhấn “Đăng ký

Đăng nhận xét

0 Nhận xét