Hướng Dẫn Tính Năng Sao Chép Giao Dịch (TRADE COPY)


Xem video kỹ hơn


Đăng ký tài khoản Wefinex

Bước 1: Truy cập trực tiếp link để đăng ký: https://wefinex.net/register?, sau đó điền đầy đủ và chính xác thông tin:


  • Địa chỉ Emai: Địa chỉ email để đăng ký
  • Mật khẩu: Mật khẩu đăng nhập
  • Biệt danh: Tên hiển thị
  • Mã giới thiệu/Mã khuyến mãi: Mã của người giới thiệu
  • Sau đó nhấn “Đăng ký

Đăng nhận xét

0 Nhận xét