Hưỡng dẫn lên đại lý để kiếm tiền thụ động


Khi đã đủ 100 Win thì tại Dashboroad chọn đại lý.


Bạn chọn Buy Now $100, ấn xác nhận. Vậy là từ giờ bạn có thể kiếm tiền với link giới thiệu.

Bạn lấy link hoặc mã giới thiệu đi mời người khác vào giao dịch hoặc vào làm đại lý bạn sẽ nhận được hoa hồng.

Đây là hoa hồng ngày 27 của mình, mặc dù chưa hết ngày nhưng đã có 257$ rồi.

Và đây là kết quả của một tuần cày thành viên vào giao dịch. Nâng từ đại lý cấp 1 lên max cấp độ luôn. Ở cấp độ này bạn sẽ nhận được tới 40% hoa hồng chứ không phải 20% nữa đâu nhé.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét